Eğitim/Seminer/Konferans/Toplantı
Haziran 2014   Birimimiz personeli "Sınai Mülkiyet Hakları" konulu eğitim seminerine katıldı. 
Birimimiz personeli 12-13 Haziran 2014 tarihlerinde Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen "Sınai Mülkiyet Hakları" konulu eğitim seminerine katılmıştır. Seminer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde, üniversitelerde, sanayi ve ticaret odalarında bulunan TPE Bilgi Doküman Birimleri'nde görevli olan personele verilmiştir.
 
Mayıs 2014   Birimimiz Personeli "PATLIB 2014” etkinliğine katıldı.
Birimimiz personeli 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Avrupa Patent Ofisi ve Türk Patent Enstitüsü tarafından İstanbul'da organize edilen "PATLIB 2014- Patent Enformasyon Merkezleri" buluşma konferansına katılmıştır. Etkinlikte Avrupa Patent Ofisi'ne dahil olan Patent Enformasyon Bilgi Merkezlerinden katılımcılar bir araya gelmiştir.
 
Nisan 2014   Birimimiz Personeli "Reorienting Patent Information Centres-Patent Enformasyon Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması”konulu seminere katıldı.
Birimimiz personeli 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Türk Patent Enstitüsü tarafından organize edilen “Reorienting Patent Information Centres-Patent Enformasyon Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması” konulu bilgilendirme seminerine katılmıştır. Bilgi ve Doküman Birimlerinin nitelik olarak geliştirilmesi için 2010 yılında üç yıl için uygulamaya başlanan pilot projenin çıktıları tartışılmıştır.
 
Mart 2014      Patent/ Faydalı Model sahipleri için plaket töreni düzenlendi.
26 Mart 2014 tarihinde Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerimiz kapsamında, “İyi Buluş Kazandırır” başlıklı bilgilendirme etkinliği ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla 2013 yılında patent/ faydalı model başvurusunda bulunarak, akademik çalışmalarının toplumsal faydaya dönüşmesi yolunda önemli bir adım atan akademisyen ve öğrencilerimiz için plaket töreni düzenlenmiştir.
 
Ekim 2013      Birimimiz personeli "TTO Profesyonelleri Eğitimi"ne katıldı.
Birimimiz personeli 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde ÜSİMP - AUTM işbirliği ve Gazi TTO ev sahipliğiyle organize edilen eğitimde teknoloji transferi teknikleri ve yurtdışı iyi uygulamalar hakkında, Amerika’dan gelen TTO uzmanlarınca önemli bilgiler verilmiştir.
 
Mart-Mayıs 2013      Birimimiz personeli Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı’na (UTTP) katıldı.
Birimimiz personeli Mart- Mayıs 2013 tarihleri arasında TTGV, Bilkent Cyberpark ve University of Texas-IC2 tarafından düzenlenen UTTP programına katılmıştır. Amerika’daki başarılı bir TTO olan University of Texas-IC2 ekibi tarafından verilen uzun süreli ve kapsamlı bu eğitim programı ile belirlenen sektör ve projelere yönelik teknoloji ticarileştirme süreci uygulamalı olarak işlenmiştir.
 
Ocak 2013      Birimimiz personeli "Üniversite Sanayi İşbirliği Başarılı Uygulamalar Çalıştayı"na katıldı. 
Birimimiz personeli 09-10 Ocak 2013 tarihlerinde ÜSİMP ve ODTÜ Teknokent tarafından organize edilen "Üniversite Sanayi İşbirliği Başarılı Uygulamalar Çalıştayı"na katılmıştır.
 
Ocak 2013      Birimimiz personeli "Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi ve Lisans Anlaşmaları" konulu seminere katıldı. 
Birimimiz personeli 4 Ocak 2013 tarihinde TTGV tarafından organize edilen "Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi ve Lisans Anlaşmaları" konulu seminere katılmıştır.
 
Aralık 2012      Birimimiz personeli "Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Ulusal Çalıştayı"na katıldı. 
Birimimiz personeli 19 Aralık 2012 tarihinde Türk Patent Enstitüsü, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından organize edilen "Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Ulusal Çalıştayı"na katılmıştır.
 
Aralık 2012      Birimimiz personeli "Sınai Mülkiyet Hakları" konulu eğitim seminerine katıldı. 
Birimimiz personeli 14-15 Aralık 2012 tarihlerinde Türk Patent Enstitüsü tarafından Antalya'da gerçekleştirilen "Sınai Mülkiyet Hakları" konulu eğitim seminerine katılmıştır. Seminer, TPE Bilgi ve Doküman Birimleri'nde görevli olan personele verilmiştir.
 
Haziran 2012  Birimimiz personeli "Fikri Mülkiyet Koruması ve Lisanslama Yoluyla Teknolojinin Ticarileştirilmesi" konulu eğitime katıldı. 
Birimimiz personeli 15 Haziran 2012 tarihinde LES Türkiye tarafından düzenlenen "Fikri Mülkiyet Koruması ve Lisanslama Yoluyla Teknolojinin Ticarileştirilmesi" konulu eğitime katılmıştır. 
 
Aralık 2011 Birimimiz personeli "Teknoloji Transfer Ofislerine İlişkin Farkındalık Yaratılması" konulu eğitim seminerine katıldı.
Birimimiz personeli 26-27 Aralık 2011 tarihlerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Teknoloji Transfer Ofislerine İlişkin Farkındalık Yaratılması" konulu eğitim seminerine katılmıştır. 
 
Ekim 2011 Birimimiz personeli "Sınai Mülkiyet Hakları" konulu eğitim seminerine katıldı.
Birimimiz personeli 19-20 Ekim 2011 tarihlerinde Türk Patent Enstitüsü tarafından Bolu'da gerçekleştirilen "Sınai Mülkiyet Hakları" konulu eğitim seminerine katılmıştır. Seminer, TPE Bilgi ve Doküman Birimleri'nde görevli olan personele verilmiştir.
 
Ekim 2011 Birimimiz personeli "Teknoloji Transferi Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları" konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.
Birimimiz personeli, 17 Ekim 2011 tarihinde Gazi Teknopark Yönetimi tarafından organize edilen "Teknoloji Transferi Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları" konulu seminere konuşmacı olarak katılmış olup, Patent Destek Birimi deneyimlerini katılımcılarla paylaşmıştır.
 
Nisan 2011 Birimimiz personeli "Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi" konulu uluslararası konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Birimimiz personeli, 14-15 Nisan 2011 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Patent Ofisi ve Türk Patent Enstitüsü tarafından organize edilen, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Managing Intellectual Property in Universities" konulu uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılmış olup, Patent Destek Birimi deneyimlerini katılımcılarla paylaşmıştır.
 
Aralık 2010 Birimimiz personeli "Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında İnovasyon Politikasının Tasarı ve Değerlemesi" konulu seminere katıldı.
Birimimiz personeli, 6-10 Aralık 2010 tarihleri arasında TÜBİTAK, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ve The United Nations University-Maastricht Economic and Social Research and Training Center on Innovation and Technology tarafından organize edilen, Gebze, Kocaeli'nde gerçekleştirilen "Design and Evaluation of Innovation Policy in an emerging country context" konulu seminere katılmıştır.
 
Kasım 2010 Birimimiz personeli "Sınai Mülkiyet Haklarının Önemi ve Bu Hakların Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Prosedürleri" konulu eğitim seminerine katıldı.
Birimimiz personeli 8-9 Kasım 2010 tarihlerinde Türk Patent Enstitüsü'nde gerçekleştirilen "Sınai Mülkiyet Haklarının Önemi ve Bu Hakların Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Prosedürleri" konulu eğitim seminerine katılmıştır. Seminer, TPE Bilgi ve Doküman Birimleri'nde görevli olan personele verilmiştir.
 
Eylül 2010 Birimimiz personeli " Yüksek Öğrenimde Fikri Mülkiyet Eğitimi" konulu bölgesel konferansa katıldı.
Birimimiz personeli 01-02 Eylül 2010 tarihlerinde Avrupa Patent Ofisi'nin organize ettiği Belgrad, Sırbistan'da gerçekleştirilen Regional Conference on teaching Intellectual Property in higher education establishments konulu bölgesel konferansa katılmıştır. 
 
Mart 2010 Gazi Teknopark Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Patent Destek Birimi ve Gazi Teknopark ortak etkinliği olarak 19 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Davetiye görseli için tıklayınız.
 
Aralık 2009 Birimimiz personeli "Patent Öğretimi" konulu çalıştaya katıldı.
Birimimiz personeli 10 Aralık 2009 tarihinde Avrupa Patent Akademisi, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve TPE tarafından İzmir'de gerçekleştirilen "How to use the Patent Teaching Kit Train the Trainer" konulu çalıştaya katılmıştır.
 
Kasım 2009  Birimimiz personeli "Sınai Mülkiyet Haklarının Önemi ve Bu Hakların Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Prosedürler" konulu eğitim programına katıldı.
Birimimiz personeli 19-20 Kasım 2009 tarihlerinde TPE tarafından Antalya'da gerçekleştirilen "Sınai Mülkiyet Haklarının Önemi ve Bu Hakların Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Prosedürler" konulu eğitim seminerine katılmıştır.
 
Kasım 2009  Birimimiz personeli "Teknoloji Transfer Arayüzleri" konulu atelye çalışmasına katıldı.
Birimimiz personeli 4 Kasım 2009 tarihinde TTGV tarafından gerçekleştirilen "Teknoloji Transfer Arayüzleri" konulu atelye çalışmasına katılmıştır.
 
Haziran 2009  Birimimiz personeli "Teknoloji Transferi ve Fikri Mülkiyet Koruması hakkında Vaka Çalışmaları" konulu çalıştaya katıldı.
Birimimiz personeli 15-16 Haziran 2009 tarihlerinde INESC Porto ve Fraunhofer Portugal'in organize ettiği Porto, Portekiz'de gerçekleştirilen "Case Studies on Technology Transfer and Intellectual Property Protection from Fraunhofer" konulu çalıştaya katılmıştır. 
 
Mayıs 2009  Teknoloji Transfer Ofisi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
12 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen toplantıya katılım 20 kişi civarında olmuştur. Açılış konuşması ve birim faaliyetlerini tanıtan sunum sonrasında, Teknoloji Transfer Ofisi'nin ilk aktivitesi olarak, pazarda yer alabilecek ve kar sağlayacak bir projenin ticarileştirme konusuyla başlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, katılımcı öğretim elemanlarının soruları cevaplanarak, görüşleri dinlenmiştir.
 
Mart 2009 Birimimiz personeli "Teknoloji Transferinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü" konulu uluslararası çalıştaya katıldı.
Birimimiz personeli 12-13 Mart 2009 tarihlerinde sınırlı sayıda katılımcının davet edilmesiyle Türk Patent Enstitüsü'nde gerçekleştirilen "Subregional Seminar on the Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer- Problems, Solutions, Examples from Turkey and World" konulu uluslararası çalıştaya katılmıştır.
 
Kasım 2008 Birimimiz personeli "Teknoloji Menajeriniz: Teknoloji Transfer Ofisleri" konulu seminere katıldı.
Birimimiz personeli 14 Kasım 2008 tarihinde Teknoloji ve Girişimcilik Zirvesi 2008 kapsamında ODTÜ'de gerçekleştirilen  "Teknoloji Menajeriniz: Teknoloji Transfer Ofisleri" konulu seminere katılmıştır.
 
Haziran 2008 Birimimiz personeli "Fikri Mülkiyet Yönetimi ve Üniversiteler için Başarılı Teknoloji Lisanslaması" konulu bölgesel çalıştaya katıldı.
Birimimiz personeli 23-25 Haziran 2008 tarihleri arasında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) organize ettiği Szeged-Macaristan'da gerçekleştirilen "Regional Workshop on Intellectual Property Management and Successful Technology Licensing for Universities" konulu bölgesel çalıştaya katılmıştır. Katılımcılara çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen konuşmacılar tarafından teknoloji lisanslaması ile ilgili teorik eğitimler verilmiştir. Eğitimler esnasında gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak teorik eğitimlerin pratiğe aktarılması sağlanmıştır. Birimimiz personeli diğer ülkelerden gelen katılımcılar ve konuşmacılarla tek tek görüşmüş olup, konu ile ilgili bilgi alışverişi yapma imkanı bulmuştur.
 
Mayıs 2008 "Patent Randevu Sistemi Uygulaması-2"gerçekleştirildi.
05-09 Mayıs 2008 tarihleri arasında 2007 tarihinde pilot uygulama olarak ilki düzenlenen Patent Randevu Sistemi uygulamasının ikincisi gerçekleştirildi. Birim personeli ve Türk Patent Enstitüsü'nden uzmanlarla birebir görüşmelerle gerçekleşen etkinlikten  toplam 18 akademik personel yararlanmıştır. Bir akademik personel görüşmeler sonrasında birim aracılığıyla bir patent başvurusu dosyalamıştır.
 
Mart- Nisan 2008  Birimimiz personeli "Üniversiteden Sanayiye Teknoloji Transferi" konulu seminere katıldı.
Birimimiz personeli 31 Mart- 4 Nisan 2008 tarihleri arasında Avrupa Patent Ofisi (EPO) Münih'te gerçekleştirilen "Technology Transfer from University to Industry" konulu seminere katılmıştır. Seminer, EPO Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) pilot uygulamasının ilk etkinliği olup, katılımcılar EPO TTO pilot uygulamasına katılan 8 ülkenin ulusal patent ofislerinden ilgili personel ile pilot proje için seçilen 8 üniversitenin ilgili personelinden oluşmuştur. Katılımcılara çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen konuşmacılar tarafından teknoloji transferi ile ilgili teorik eğitimler verilmiştir. Eğitimler esnasında gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak teorik eğitimlerin pratiğe aktarılması sağlanmıştır. Birimimiz personeli pilot projeye seçilen diğer ülkelerden gelen katılımcılarla tek tek görüşmüş olup, konu ile ilgili bilgi alışverişi yapma imkanı bulmuştur.
 
Nisan 2008  Birimimiz personeli "Sınai Mülkiyet Haklarında Ulusal ve Uluslararası Tescil Prosedürleri" konulu eğitim programına katıldı.
Birimimiz personeli 10-11 Nisan 2008 tarihlerinde Türk Patent Enstitüsü'nde gerçekleştirilen "Sınai Mülkiyet Haklarında Ulusal ve Uluslararası Tescil Prosedürleri" konulu eğitim seminerine katılmıştır. Seminer, TPE Bilgi ve Doküman Birimleri'nde görevli olan personele verilmiştir.
 
Mart 2008 Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü öğrencilerine patent veri tabanı araştırma semineri düzenlendi.
06.03.2008 tarihinde Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü öğrencilerine yönelik olarak Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda "Patent Veri Tabanı Araştırma" semineri düzenlenmiştir. Semineri Türk Patent Enstitüsü (TPE) uzmanlarından A. Bülent Daloğlu gerçekleştirmiştir. Özellikler, endüstriyel tasarım dersi almakta olan öğrencilerin hazırlayacakları projeler için oluşturdukları proje fikirlerin ve teknik detayların buluş karakterinin ve yenilik özelliğinin incelenmesini amaçlayan seminer; Avrupa Patent Ofisi (EPO), TPE ve Üniversitemizin ortaklaşa yürütmeye başladığı Teknoloji Transfer Ofisi kurulması projesinin ilk aşaması olan farkındalık yaratma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmiştir.  
 
Ocak 2008 Birimimiz personeli "Üniversiteler için Teknoloji Transfer Ofisleri" konulu seminere katıldı.
Birimimiz personeli 24 Ocak 2008 tarihinde ODTÜ'den gerçekleşen "Üniversiteler için Teknoloji Transfer Ofisleri" konulu seminere katılmıştır.
 
Aralık 2007 Birimimiz personeli Avrupa Patent Akademisi seminerine katıldı.
Birimimiz personeli 3-5 Aralık 2007 tarihleri arasında Avrupa Patent Ofisi (EPO) Viyana'da gerçekleştirilen "Additional Tasks for PATLIB Centres Interactive Workshop" seminerine katılmıştır. Seminerde, Avrupa'da bulunan Bilgi Birimlerinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda diğer ülkelerde bulunan Bilgi Birimlerinin kaynaşması sağlanmıştır.
 
Ekim 2007 "Teknoloji Transfer Ofisi" pilot uygulamasına ilişkin başvurumuz Avrupa Patent Ofisi'nce kabul edildi.
Gazi Üniversitesi, Türk Patent Enstitüsü ile birlikte başvurduğu Avrupa Patent Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi pilot uygulamasına Avrupa'nın çeþitli ülkelerinde bulunan 7 üniversite ile birlikte seçilmiştir. Türk Patent Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi tarafından yürütülecek projenin 5 yıl sürmesi ve bu 5 yılın sonunda kurulan yeni yapının kendi kendini finanse eden bir hale gelmesi hedeflenmektedir. Teknoloji Transfer Ofisi'nin faaliyete geçmesiyle buluşların lisanslanması ve ticarileştirilmesinde Gazi Üniversitesi'nin aktif rol üstleneceği ve bu suretle öğretim elemanlarının patent konusunda motivasyonunun daha da artırılacağı planlanmaktadır. 27 Kasım 2007 tarihinde, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarından oluşan heyet beraberinde Avrupa Patent Ofisi yetkilileri Dr. Georg Artelsmair ve Mark A. Robinson üniversitemizi ziyaret etmişler ve söz konusu proje taslağı üzerinde üniversitemize bilgi vermişlerdir.
 
Ekim 2007 Birimimiz personeli "EPC-2000" konulu seminere katıldı.
Birimimiz personeli 05 Ekim 2007 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Avrupa Patent Vekilleri Enstitüsü'nün düzenlediği "EPC-2000" konulu seminere katılmıştır. Seminerde, Avrupa Patent Sözleşmesi'nin revizyonu olarak Aralık 2007'de yürürlüğe girecek olan EPC-2000 hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
 
Ağustos 2007 TPE & Gazi Üniversitesi İşbirliği Toplantısı düzenlendi.
07 Ağustos 2007 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'nde Türk Patent Enstitüsü & Gazi Üniversitesi İşbirliği Toplantısı düzenlendi. 
 
Temmuz 2007 Danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.
Birimimizde, üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerine gerek telefonda gerekse yüz yüze görüşerek danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.
 
Haziran 2007 Avrupa Patent Ofisi'ne "Teknoloji Transfer Ofisi" pilot uygulamasına ilişkin başvuru yapıldı.
Gazi Üniversitesi ve Türk Patent Enstitüsü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği, Avrupa Patent Ofisi pilot projesi kapsamında "Üniversitelerde Teknoloji Transfer Ofisi Kurulması ve İşletilmesi" konusuna ilişkin pilot uygulama için Haziran 2007'de başvuru yapılmış olup, Avrupa Patent Ofisi'nden cevap beklenmektedir.
 
Haziran 2007 "Patent Randevu Sistemi" pilot uygulaması gerçekleştirildi.
Gazi Üniversitesi, Türk Patent Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Patent Randevu Sistemi" pilot uygulaması ile Türkiye üniversitelerine örnek olmaya devam ediyor. Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile ortak olarak yapılan, üniversitemizdeki patent bilgisinin yaygınlaştırılması ve buna bağlı olarak patent başvuru sayısının artırılmasının hedeflendiği "Patent Randevu Sistemi" pilot uygulaması 11-15 Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Patent randevu sistemi TPE tarafından yaşama geçirilmek istenen ve kurumlara yapılacak birebir ziyaretler ile patent konusunda karşılaşılan sorunlar ve gereksinimleri tespit ederek bunlara ilişkin danışmanlık hizmeti sunmayı hedefleyen bir yöntemdir. Bu bağlamda, hem üniversitemizin web sitesi aracılığıyla hem de öğretim elemanlarına ayrı ayrı e-posta gönderilerek konu ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Gerek şu anki çalışmalarıyla gerekse gelecekteki muhtemel çalışmalarının patente dönüştürülmesi konusunda ilgi duyan öğretim elemanlarımızdan dönütler alınarak değerlendirilmiş ve buna göre 11-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen söz konusu randevu sisteminin programı oluşturulmuştur. Türk Patent Enstitüsü'nde gelen uzmanlar öğretim elemanlarımıza bir saat süreyle açıklama gereksinimi duydukları konulara ilişkin birebir danışmanlık hizmeti vermiş ve görüşme sonunda görüşülen konular ve gereksinimler hususunda tespitlerde bulunmuşlardır. Bu pilot çalışma sonunda TPE'den alınacak dönütlere bağlı olarak, uygulamanın periyodik olarak daha da genişletilmesi mümkün olabilecektir. "Patent Randevu Sistemi" pilot uygulamasına üniversitemiz bünyesinde 21 başvuru olmuştur. Yapılan görüşmeler sonrasında hem katılımcılara hem de Türk Patent Enstitüsü uzmanlarına konu ile ilgili anketler uygulanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Patent randevu sistemi uygulamasının genişletilmesi durumunda, bu değerlendirmeler göz önünde tutularak, en fazla verim sağlayacak şekilde uygulamalar devam edecektir.