Görevler

 Değişik çalışmalarda elde ettikleri sonuçlarla ulusal ya da uluslararası patent ya da endüstriyel tasarım tescili alabilecek durumda olduğunu düşünen akademik personel ve öğrencileri süreç ile ilgili birebir bilgilendirmek, sürecin değişik aşamalarını onlar adına yürütmek, bu konularda hem somut destek hem de zaman ve emek yönünden kolaylık sağlamak.

Çalışmaları sonucunda patent tescili alabileceğini düşünen akademik personel ve öğrencilerin süreç ve prosedür hakkında bilgilendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmektedir: Öncelikle patent başvurusu yapılmak istenilen konuya ilişkin mevcut veri tabanlarından ön araştırma yapma yollarının gösterilmesi. Patent başvurusu dosyalanabilmesi için gereken şartların ve belgelerin bildirilmesi. Patent başvuru ücretleri ve başvurular için TÜBİTAK’tan maddi destek sağlanması hakkında bilgi verilmesi. Patent başvuru aşamaları hakkında bilgi verilmesi. Patentin geçerliliğinin devamı için izlenmesi gereken prosedür hakkında bilgi verilmesi.

Çalışmalarda elde edilen sonuçlarla ilgili gerekli ulusal ya da uluslararası düzeyde taramalar yaparak sürece işlerlik kazandırmak ve onlardan aldıkları dönütler ışığında somut stratejiler oluşturmak.

Akademisyenler, öğrenciler, üniversitemizin ilgili birimleri, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve TÜBİTAK ile yakın işbirliği ve etkileşim içerisinde olarak etkinliklerini sürdürmek.

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile ilgili Türk Patent Enstitüsü ücretsiz yayınlarını temin etmek ve ilgililere sunmak.

Üniversite yönetiminin oluşturduğu temel politikalar çerçevesinde, yeni ve özgün stratejik açılımlar geliştirerek patent ve endüstriyel tasarımlar konusunda Üniversitemizin yenilikçi açılımlar yaratmasına katkı sağlamak.